kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Legendární parník Bohemia
 • Autor: Miroslav Hubert
 • ISBN/kód: 80-86158-22-5
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220 mm
 • Počet stránek: 168
 • Nakladatelství: Mare-Czech & Ares & SPP
 • Rok Vydání: 2002

První český parník Bohemia představuje legendu naší technické historie. A jako u všech legend, byla i na jeho existenci časem nanesena řada nepřesností a omylů, ať už z důvodů neznalosti faktů, nebo ze snahy parník co nejvíce „počeštit“. Tyto chyby byly po celé století autory bez ověřování přebírány. Z historiků naší techniky se parníkem Bohemia začal v padesátých letech důkladně zabývat dr. František Psota, a do obsáhlé studie „První český parník“ z roku 1955 zpracoval všechny novinové reportáže o Bohemii z let 1840 až 1845. K vlastnímu archivnímu bádání se však již nedostal. Výsledky podrobného archivního bádání, studia soudobého tisku a kontaktů se zahraničními institucemi a osobnostmi autor poprvé publikoval v roce 1987 v článku První paroplavební podnik v Čechách. Pak následovalo několik dalších článků a naposled obsáhlá kapitola v knize Dějiny plavby v Čechách, díl II z roku 1997. Omezený rozsah těchto tiskovin ovšem neumožňoval uveřejnit všechny podrobnosti, jako například plné znění důležitých dokumentů. Příležitost k tomu poskytla až monografie o parníku. A navíc, Bohemia existuje zčásti dodnes i fyzicky. Po odprodání parníku do Drážďan v roce 1851 a vyřazení ze služby Sasko-české paroplavební společnosti v roce 1856 byl jeho parní stroj přenesen postupně do dalších dvou drážďanských parníků. V druhém z nich, jménem Diesbar postaveném v roce 1883, pracuje stroj s mnoha původními hlavními díly spolehlivě dodnes. Uveřejněním většiny dostupných písemných a obrazových materiálů a výkresových podkladů se tedy z parníku legendárního naopak stává parník, patřící nesporně k nejlépe doloženým evropským říčním parníkům z první poloviny 19. století. To ovšem neubírá nic na jeho technické kráse a romantice jeho plaveb. Kromě zajímavé četby se kniha může stát i podnětem k prohlídce historického a pravděpodobně nejstaršího dosud pracujícího lodního parního stroje při plavbě na parníku Diesbar a ke stavbě modelu parníku Bohemia. K tomu nalezne zájemce v knize plán parníku včetně rysek a podrobný popis jeho zařízení a vybavení.

 • Naše cena: 200 Kč
 • Běžná cena: 219 Kč
 • Cena K"M"K: 171 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: V těžkých dobách
 • Autor: Pavel J. Kuthan
 • ISBN/kód: Ares: 978-80-86116-62-4, Coron
 • Edice/oddělení: "Mokré" publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 210 x 300 mm
 • Počet stránek: 184
 • Nakladatelství: Ares & Corona
 • Rok Vydání: 2007

Ve stínu meziválečných událostí zcela zanikla významná vojenská operace československé armády na Slovensku. Boje mezi maďarskou a nově budovanou československou armádou nebyly pouze obranného charakteru a obranou mezinárodně uznaných hranic Československa, ale i ochranou proti expanzi maďarské „rudé“ armády a jejího případného spojení s ruskou armádou.

 • Naše cena: 465 Kč
 • Běžná cena: 499 Kč
 • Cena K"M"K: 465 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Válečné lodě 6 - Afrika, Blízký východ a část zemí Evropy po roce 1945
 • Autor: Zdeněk Novák, Ivo Pejčoch a Tomáš Hájek
 • ISBN/kód: ISBN 80-86158-02-0 (1. vydání)
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: pevná
 • Formát: 172 x 247 mm
 • Počet stránek: 294
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 1997

Šestý díl encyklopedické řady (prvních pět svazků vyšlo v nakladatelství Naše vojsko) mapující vývoj válečných loďstev světa. V roce 1985 se v knihkupectvích objevil první svazek encyklopedické řady Válečné lodě, která čtenáře seznamuje s vývojem válečných plavidel od jejich počátku do současnosti. Od té doby se mnohé knihovny rozrostly o další díly. Na ně navazuje tento, v pořadí již šestý svazek, v němž autoři přibližují válečná plavidla, jejich takticko-technická data, výzbroj a další vybavení zbývajících států Blízkého východu, Afriky a části zemí Evropy po roce 1945. Válečným lodím ostatních evropských států je věnován sedmý díl.

 • Naše cena: 66 Kč
 • Běžná cena: 369 Kč
 • Cena K"M"K: 66 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: OBRNĚNÁ TECHNIKA X - Japonsko 1919–1945
 • Autor: Ivo Pejčoch
 • ISBN/kód: 978-80-86158-57-0
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 168 x 237mm
 • Počet stránek: 196
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2010

Přestože Japonsko nepatřilo k „velkým hráčům“ v oblasti obrněné techniky, historie jeho tanků, samohybných děl a obrněných automobilů patří k jedněm z nejzajímavějších. Je to totiž současně historie celého Dálného východu od konce první světové války do konce války, jež do dějin vstoupila pod názvem druhá světová. Japonsko prošlo vývojem od spojenectví se západními mocnostmi po otevřenou válku s nimi, od kopírování západních technologií, po vývoj vlastních, původních. Japonská obrněná technika byla vyvíjena pro agresivní válku, kterou se země vycházejícího slunce rozhodla vést s cílem stát se jediným asijským hegemonem. Desátý díl Obrněné techniky je tedy i historií války, kterou Japonsko rozpoutalo, aby v ní bylo drtivě poraženo.

 • Naše cena: 359 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 359 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Až ke dnu!
 • Autor: Francev Vladimír
 • ISBN/kód: 80-86158-45-4
 • Edice/oddělení: "Mokré" publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 223
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2005

Vzestupy a pády ruského a sovětského ponorkového loďstva. Od rozhodnutí vybavit námořní síly carského Ruska ponorkami už uběhlo dlouhých 125 let. Za tu dobu prošly ponorkové floty této obrovité země všemi možnými stadii – etapou nejistých začátků charakteristických používáním zahraničních konstrukcí, dobou svého maximálního rozkvětu za sovětské éry i obdobím absolutního úpadku, který ruské ponorkové síly provází dnes. Kniha Vladimíra Franceva těchto 125 let podrobně mapuje. Text je průběžně prokládán fotografiemi a nákresy jednotlivých typů ponorek, v samotném závěru je pak doplněn o tabulky obsahující všechna základní takticko-technická data a důležité údaje týkající se výroby a nasazení nejprve ruských, poté sovětských a nyní zase ruských ponorek.

 • Naše cena: 289 Kč
 • Běžná cena: 319 Kč
 • Cena K"M"K: 270 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: OBRNĚNÁ TECHNIKA IX - Itálie, Španělsko 1919–1945
 • Autor: Ivo Pejčoch
 • ISBN/kód: 978-80-86158-55-6 (Ares), 978-
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 168 x 237mm
 • Počet stránek: 302
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2009

Itálii a Španělsko nespojuje jen geografická blízkost obou zemí. V letech španělské občanské války se pro italské tankové jednotky stala země na Pyrenejském poloostrově zkušebním polygonem, když zde italský fašistický režim podporoval své ideově velmi blízké španělské konzervativce v čele s generálem Frankem. A byla to italská konstrukční škola, která stala u zrodu mnoha španělských konstrukcí. Samotné italské obrněné jednotky tvoří pak v dějinách obrněné techniky v letech 1919–1945 nesmírně zajímavou a významnou kapitolu, která zůstává neprávem opomíjená ve stínu větších a významnějších států. Italské tanky, transportéry a samohybná děla bojovaly na celé řadě bojišť druhé světové války a pro své protivníky představovaly leckdy jen velmi nesnadno rozlousknutelný oříšek.

 • Naše cena: 359 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 359 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Až ke dnu!
 • Autor: Francev Vladimír
 • ISBN/kód: 80-86158-45-4
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: pevná
 • Formát: 167 x 237 mm
 • Počet stránek: 223
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2005

Vzestupy a pády ruského a sovětského ponorkového loďstva. Od rozhodnutí vybavit námořní síly carského Ruska ponorkami už uběhlo dlouhých 125 let. Za tu dobu prošly ponorkové floty této obrovité země všemi možnými stadii – etapou nejistých začátků charakteristických používáním zahraničních konstrukcí, dobou svého maximálního rozkvětu za sovětské éry i obdobím absolutního úpadku, který ruské ponorkové síly provází dnes. Kniha Vladimíra Franceva těchto 125 let podrobně mapuje. Text je průběžně prokládán fotografiemi a nákresy jednotlivých typů ponorek, v samotném závěru je pak doplněn o tabulky obsahující všechna základní takticko-technická data a důležité údaje týkající se výroby a nasazení nejprve ruských, poté sovětských a nyní zase ruských ponorek.

 • Naše cena: 66 Kč
 • Běžná cena: 319 Kč
 • Cena K"M"K: 66 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: OBRNĚNÁ TECHNIKA VIII - Malé státy Evropy 1919–1945
 • Autor: Ivo Pejčoch
 • ISBN/kód: 978-80-86158-54-9 (Ares), 978-
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 168 x 237mm
 • Počet stránek: 204
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2008

O tom, že malé nemusí znamenat nevýznamné, nás přesvědčí osmý díl encyklopedické řady Obrněná technika. Autor se v něm zaměřil na malé státy Evropy, které se ale v řadě případů do historie vývoje tohoto typu zbraní zapsaly nesmazatelným písmem. Mimořádně významná je například švédská obrněná technika; obrněnce země Tří korunek se totiž zúčastnily jak druhé světové války, tak i nasazení v rámci mírových sborů OSN v období poválečném. Ač se zde vlastní konstrukce prakticky nevyvíjely – pouze zde docházelo k úpravám zahraniční techniky –, významné byly i obrněné síly Finska a Jugoslávie, jež se dočkaly velmi intenzivního na-sazení. Historii vývoje a použití tanků, samohybných děl a obrněných transportérů v celkem deseti zemích Evropy doplňují již tradiční výkresy, fotografická příloha a barevná schémata.

 • Naše cena: 359 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 359 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Britské palubní letectvo 1. díl
 • Autor: Miloš Navrátil
 • ISBN/kód: 80-86158-14-4
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: pevná
 • Formát: 168 x 237mm
 • Počet stránek: 192
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2001

Monografie britských torpédonosných a bombardovacích typu domácí konstrukce, užívaných britským palubním letectvem v letech 1939–1945. Popsány jsou typy Swordfish, Albacore a Barracuda. Kniha je bohatě vybavena fotografiemi, černobílými i barevnými, a barevnými bokorysy popisovaných strojů. Dále publikace obsahuje třípohledové plánky všech letadel – vždy několika verzí v měřítku 1:72 a „rentgeny“ všech letadel, stejně tak jako nákresy interiérů. Kniha je tak cennou příručkou pro kitaře a letecké modeláře.

 • Naše cena: 66 Kč
 • Běžná cena: 259 Kč
 • Cena K"M"K: 66 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: OBRNĚNÁ TECHNIKA VII - Francie 1919–1945
 • Autor: Ivo Pejčoch
 • ISBN/kód: 978-80-86158-54-9
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 168 x 237mm
 • Počet stránek: 342
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2007

To, že Francie byla v obrněné technice v období mezi oběma světovými válkami skutečnou velmocí, se obecně zase až tak moc neví. Francouzští konstruktéři tanků, obrněných transportérů a obrněných automobilů představovali skutečnou světovou špičku a svými výtvory ovlivnili vývoj obrněné techniky v řadě zemí světa. Pokud patřili francouzští tvůrci tanků k těm nejlepším a jejich výtvory nikterak nezaostávaly za tím, co vznikalo kdekoliv jinde ve světě, zcela jinak tomu bylo z hlediska filosofie použití této moderní zbraně. Tam Francouzi beznadějně zaostali, především pak proti svému nejnebezpečnějšímu protivníku, nacistickému Německu… O tom všem vypráví sedmý díl řady Obrněná technika. Kromě historie francouzských obrněných sil jsou detailně popsány desítky tanků, transportérů, sa­mohybných děl atd. Nedílnou součástí knihy je opět – jak už je u této řady zvykem – bohatá fotografická příloha, výkresy a barevná schémata.

 • Naše cena: 359 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 359 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik