kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Obrněná technika III - Sovětský svaz 1919–1945 (I. část)
 • Autor: Ivo Pejčoch, Svatopluk Spurný
 • ISBN/kód: 80-86158-10-1 (1. vydání), 80-
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 168 x 237mm
 • Počet stránek: 349
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 1999

Třetí svazek encyklopedické řady zabývající se vývojem obrněné techniky na světě. Čtenáři se dostává do rukou další díl encyklopedické řady věnované vývoji, výrobě a bojovému nasazení obrněné techniky od roku 1919 do konce druhé světové války. Po prvních dvou svazcích popisujících obrněná vozidla Německa jsme se tentokrát zaměřili na Sovětský svaz. Vzhledem k obrovskému množství jednotlivých typů a roli, jakou tato země a její bojové prostředky této kategorie v průběhu popisovaného období sehrály, bylo nutno přistoupit i tentokrát k vytvoření dvou samostatných svazků. První je věnován organizaci a bojovému nasazení této techniky a popisuje jednotlivé typy lehkých a středních tanků, druhý svazek, který vyjde v roce 2000, bude zaměřen na těžké tanky, samohybná děla a obrněné automobily. Text je opět doplněn množstvím fotografií, pérovek a barevných bokorysů.

 • Naše cena: 349 Kč
 • Běžná cena: 349 Kč
 • Cena K"M"K: 349 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Příběh „Ostrostřelce“
 • Autor: Jiří Novák
 • ISBN/kód: 80-903149-0-2
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220 mm
 • Počet stránek: 184
 • Nakladatelství: Mare-Czech & Ares
 • Rok Vydání: 2004

Osudy rakousko-uherského torpédoborce Scharfschütze za první světové války V letech první světové války rozhodovaly o vládě na moři nejčastěji operace lehkých hladinových sil, ponorek a námořního letectva. Příběh nevelkého rakouského torpédoborce je tak nesrovnatelně pestřejší než válečné osudy některého z obrněnců a umožňuje mnohem lépe poznat průběh námořních bojů i těžkou službu námořníků. Navíc právě "Ostrostřelec" a jeho posádka se staly hlavními aktéry několika vysoce riskantních akcí. Vydání 1., barevná obrazová příloha, plánky, tabulky, mapy, publikace vyšla v řadě "Lodě v české minulosti". Vydalo nakladatelství Mare-Czech v koedici s nakladatelstvímAres, Praha 2004.

 • Naše cena: 66 Kč
 • Běžná cena: 149 Kč
 • Cena K"M"K: 66 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Válečné lodě 7 - Část zemí Evropy po roce 1945
 • Autor: Zdeněk Novák, Ivo Pejčoch a Tomáš Hájek
 • ISBN/kód: 80-86158-08-X (1. vydání), 80-
 • Edice/oddělení: "Mokré" publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 172 x 247 mm
 • Počet stránek: 355
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 1998

Sedmý díl encyklopedické řady se zabývá loďstvy třinácti evropských států – od Polska po Velkou Británii s tím, že do tohoto seznamu je zahrnuto i Turecko. Největšími a nejvýznamnějšími flotami, které tvoří obsah knihy, jsou bezesporu loďstva Sovětského svazu a následně tedy i Ruska a Velké Británie. Bezprostředně po skončení druhé světové války byly tyto státy spojenci v bývalé protihitlerovské koalici, v průběhu dalších desetiletí se ale jejich loďstva stala protivníky ve studené válce, která hrozila přerůst v ozbrojený konflikt. Hegemonistickým snahám Sovětského svazu ale nečelili pouze Britové v Severním moři, v knize se seznámíme i s loďstvem Turecka, jemuž hrozilo, že se se Sověty střetne v oblasti Černého a Středozemního moře, či Švédska, jež muselo být připraveno k možné konfrontaci se sovětskými plavidly na Baltu. Bezesporu atraktivní součástí knihy je popis konfliktu u Falklandských ostrovů, kde se britská plavidla roku 1982 střetla s argentinskými silami, či porovnání sil tureckého a řeckého loďstva. Tito spojenci v NATO se totiž v uplynulém půlstoletí několikrát rovněž dostali na samý pokraj válečného konfliktu a v případě sporu o další vývoj na Kypru se dokonce střílelo. Zajímavostí pro českého čtenáře bude seznámení s válečnými loďstvy našich dvou bezprostředních sousedů – Rakouska a Polska. Zatímco v případě Rakouska jde o síly méně než symbolické, Poláci vybudovali na poměry Baltu silnou a emancipovanou flotu, která se v řadě ohledů nemusí obávat ani srovnání se svými budoucími spojenci – loďstvy členských států NATO.

 • Naše cena: 389 Kč
 • Běžná cena: 389 Kč
 • Cena K"M"K: 389 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Stará plavba na dolní Vltavě
 • Autor: Miroslav Hubert
 • ISBN/kód: 80-86930-07-6
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220 mm
 • Počet stránek: 116
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2006

Poslední úsek řeky Vltavy počínající pod pražským Helmovským jezem a končící ústím do Labe u Mělníka, o délce 52 kilometrů (po zkrácení toku v Praze v roce 1926), se jmenuje dolní Vltava. Poprvé snad po ní doplouvaly nákladní lodě z Labe až ku Praze za vlády císaře Karla IV. Pod řízením opata K. Fuka byla splavněna dolní Vltava a Labe od Mělníka do Litoměřic v letech 1642 až 1646. Po tomto splavnění ale došlo brzy k úpadku plavby na dolní Vltavě zanedbáváním péče o splavnost řeky a zaváděním množství tíživých cel, vodních mýt a plavebních privilegií polabských německých měst. K oživení došlo až po dlouhé době, v 70. letech 18. století. Tímto datem začíná také naše historie. Končí počátkem splavňování dolní Vltavy kanalizační metodou, tedy výstavby řady zdymadel, na přelomu 19. a 20. století. Během tohoto období došlo v důsledku ohromného všeobecného populačního a technického rozvoje také k rozvoji všech druhů dopravy, včetně námořní a říční plavby. Na Vltavě, ve srovnání s Labem, se ale tento pokrok projevoval opožděně a v malé míře. Bylo to způsobeno obtížnou konfigurací krajiny pod Prahou, nedostatkem financí na výrazné zvýšení kapacity vodní cesty i konkurencí rychle se v Čechách rozvíjející dopravy železniční… Vyšlo za podpory 1. člunovací společnosti v roce 2006

 • Naše cena: 33 Kč
 • Běžná cena: 99 Kč
 • Cena K"M"K: 33 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Obrněná technika II - Německo 1919-1945 (II. část)
 • Autor: Ivo Pejčoch
 • ISBN/kód: 80-86158-07-1 (1. vydání), 80-
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 268 x 237 mm
 • Počet stránek: 399
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 1999

V druhém svazku dlouhodobého projektu encyklopedické řady publikací, jež se zabývají obrněnou technikou nejrůznějších států světa, se Ivo Pejčoch zaměřil na Německo v letech 1919 až 1945. Svazek první se zabýval tanky a obrněnými automobily Německa, druhý díl se zaměřil na samohybná děla, stíhače tanků, polopásové obrněné transportéry a speciální vozidla. Cílem autora i nakladatelství je vytvořit rozsáhlý encyklopedický komplet; na záložkách této knihy jsou ostatně již představeny obálky připravovaných svazků Obrněná technika III (SSSR 1919-1945) a Obrněná technika V (Střední Evropa 1919-1945). Koncepce svazku je standardní pro literaturu tohoto typu - po úvodu knihy následují stíhače tanků a v samostatných podkapitolách popis třiadvaceti typů, dále samohybná děla (29 typů), protiletadlová samohybná děla (14 typů), polopásové stroje (18 typů) a konečně další druhy obrněné techniky (šest typů). Závěr knihy tvoří kapitola s vypovídajícím názvem Organizace německých tankových sil za druhé světové války, obrazová a fotografická příloha. Popis jednotlivých typů pochopitelně nemůže být vyčerpávající, poskytuje ale základní přehled, pro modeláře pak často informaci více než dostačující. Na modeláře ostatně nakladatel a autor mysleli především - velmi cennou součástí knihy se pro ně jistě stanou výkresy většiny popisovaných vozidel a barevná příloha, která řadu z nich představuje v podobě, jak se zúčastnila války. Zde jsou představeny i ukořistěné německé stroje, jež byly povstalci použity v květnu 1945 v Praze. Zajímavou je rovněž fotografická příloha, kde okamžitě upoutají dobové barevné snímky německé obrněné techniky. Přestože po roce 1989 vyšlo již poměrně dost publikací, které se zabývají německou obrněnou technikou z období druhé světové války, je možné říci, že Pejčochova kniha přináší snad nejkomplexnější pohled na problematiku. Ještě cennější se ovšem stane připravovaný třetí a čtvrtý díl – dříve tolik profanované téma sovětské techniky se totiž s odstupem času ukazuje být pro zájemce o zbraně tohoto typu oblastí téměř neznámou.

 • Naše cena: 399 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 399 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Světem křížem krážem
 • Autor: Otakar Mlejnek
 • ISBN/kód: 978-80-86930-03-9
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220 mm
 • Počet stránek: 146
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2007

Vyprávění autora volně navazující na první a druhý díl jeho vzpomínek Český doktor na moři a Dálná plavba volá. Netradiční cestopis se střídáním námětů jak z praxe lodního lékaře se zvláštnostmi lodní medicíny, tak dobrodružných příhod ze světa. Tentokráte nikoliv v časové návaznosti, ale světem na přeskáčku. Úvahy z cest o tehdy rozděleném světě i o světě dnešním, plným deformací. Staré námořní rituály a tradice, špiónománie v různých částech světa provokovaná fotoaparátem, a krajní pocity které se mohou na člověka uprostřed vln snést. Úsměvné vzpomínky na všední i vzrušující dny života na palubě lodi plavící se pod československou vlajkou s našimi chlapci, bojujícími s mořem, na jehož březích se nenarodili. Publikace vyšla v roce 2007.

 • Naše cena: 66 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 66 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Československá obrněná vozidla 1918 až 1945 (pouze příloha!)
 • Autor: Vladimír Francev, Ch. K. Kliment
 • ISBN/kód: 80-86158-06-3 (1. vydání)
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 192 x 270 mm
 • Počet stránek: 66
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 1999

Samostatná příloha k publikaci Československá obrněná vozidla 1918 až 1945 s dobovými plánky a náčrty popisovaných vozidel.

 • Naše cena: 100 Kč
 • Běžná cena: -
 • Cena K"M"K: 100 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Uzel pro štěstí
 • Autor: Vlastislav Ringel
 • ISBN/kód: 80-86930-00-9
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: pevná
 • Formát: 220 x 170 mm
 • Počet stránek: 192
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2005

Kniha která stírá rozdíl mezi námořnickým uzlem a drháním jistě osloví jak kluky, tak holky, a to bez rozdílu věku. Autor – skutečný „mořský vlk“, splétající uzly profesionálně – v úvodu píše: „…Všiml jsem si, že lidé kteří za mnou přicházejí do provaznické dílny, mají pěkný vztah k lanům a jsou uzlováním nadšeni. Líbí se jim prostředí, atmosféra dílny, ale i zvláštní vůně, kterou je cítit len, juta, konopí, sisal. Rádi si povídají o uzlech a vidím, že jim je v tom mém uzavřeném světě lan příjemně. Je možné, že zde nacházejí recept na pousmání, neboť odcházejí v dobré náladě. Ano, to uzlování a práce s lany člověka velice uklidňuje. Někdo chce ukázat uzel, jiný jak se zaplétá oko, jak se dělají fendry. A proč prý vlastně nenapíši nějakou knížku o uzlování. Nejsem spisovatel, ani jsem nikdy takové ambice neměl. A pak najednou přišel malý kluk a chtěl ukázat jeden uzel. Jindy zase přišla dívenka a chtěla poradit, jak z provázků vyrobit ozdobné knoflíky. Tak asi začala vznikat tato malá knížka. Pro radost těm, kteří mají v sobě tvořivého ducha, pro kluky s touhou mořeplavců, pro holky jež se chtějí líbit, i pro dospělé, kteří zde nacházejí další svět lidských dovedností. „Život je čára ze samých uzlů.“ Tento nápis je napsán na stěně dílny a občas se na něj zadívám. Celý život pokládáme uzel radosti za uzlem smutku, uzel splněné touhy za uzlem hlubokého zklamání, do imaginární šňůry naší existence. Uzel jednoduchý střídá uzel složitý, tak jako se střídají naše problémy a starosti. Touto drobnou knížkou bych se chtěl pokusit vám nabídnout krásné snění a aspoň jeden uzel pro štěstí. Jen lehce nahlédnout do kouzelného světa zapomenutého řemesla. Je to knížka o radosti z tvořivé práce, o řemeslné zručnosti…“ Připraveno v koedici s firmou Viking, s. r. o., Praha 2005–2006.

 • Naše cena: 66 Kč
 • Běžná cena: 329 Kč
 • Cena K"M"K: 66 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 3
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Československá obrněná vozidla 1918 až 1945
 • Autor: Vladimír Francev, Ch. K. Kliment
 • ISBN/kód: 80-86158-06-3 (1. vydání)
 • Edice/oddělení: Publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 192 x 270 mm
 • Počet stránek: 382
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 1999

V období mezi oběma světovými válkami se Československo stalo jedním z významných výrobců a vývozců obrněných bojových vozidel. Čeští tankoví konstruktéři patřili mezi světovou špičkou. Tanky. které navrhovali, byly moderní a kvalitní, a proto byly exportovány do mnoha zemí. Československá armáda byla dobře vyzbrojena obrněnými vozidly. Po okupaci země Německem v březnu 1939 a vytvoření Protektorátu Cechy a Morava byla veškerá její výzbroj Německem zabavena. Dva z českých tanků, Pz.Kpfw.35(t) a Pz.Kpfw.38(t), bojovaly během druhé světové války nejen v německých Panzer Divizích, ale i v armádách spojenců Německa - Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Pz.Kpfw.38(t) byl vynikající konstrukcí a jedním z nejlepších tanků druhé války. Až do roku 1942 byl vyráběn jako tank, později se jeho podvozek stal základem celé řady stihačů tanků a samohybných děl. V roce 1944 Wehrmacht rozhodl využít jeho podvozek pro všechny budoucí konstrukce lehkých tanků a samohybných děl. Československá obrněná vozidla byla popsána v řadě knih a článků, ale většinou neúplně a někdy i chybně. Tato kniha je první, která podává ucelený, detailní a ověřený popis jejich vývoje, organizace a operačního využití před druhou světovou válkou a během ní. Exportní zakázky, použité zbraně a vývoj různých prototypů jsou také plně zahrnuty. Kniha obsahuje přes osm set fotografií (z toho asi 40% dosud nepublikovaných), barevné panely kamuflážních schemat vozidel a uniforem, odznaků a distinkcí jejich osádek, a třípohledové plánky většiny popisovaných vozidel.

 • Naše cena: 600 Kč
 • Běžná cena: 599 Kč
 • Cena K"M"K: 559 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Z Čech a Moravy až k severnímu pólu
 • Autor: Roman Laube
 • ISBN/kód: 978-80-86930-11-4
 • Edice/oddělení: M-C - Sleva 66,60 Kč
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220 mm
 • Počet stránek: 148
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2009

Tak jako se poledníky neúprosně stahují k tomu pomyslnému bodu zvanému severní pól, tak k němu mířilo i množství objevitelských a vědeckých expedic. Nepřitahoval pouze magnetickou střelku, ale i muže, kteří v touze za poznáním byli ochotni podstoupit jakákoli nebezpečí a obětovat cokoli… mnozí i život. Polární oblasti lákaly i krajany z Čech a Moravy, kteří se stali platnými členy několika výprav. Díky jim můžeme na dalekém severu, v Zemi Františka Josefa, nalézt na ostrově Rudolfa Prvního i Teplický záliv, nebo na ostrově McClintocka Brněnský mys, bohužel ale i nejseverněji položený český hrob. Kniha popisuje nejznámější a nejvýznamnější výpravy, a poodkrývá působení dalších krajanů v polárních oblastech.

 • Naše cena: 66 Kč
 • Běžná cena: 279 Kč
 • Cena K"M"K: 66 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik