kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Domovský přístav Praha - československá námořní plavba v letech 1948 až 1989
 • Autor: Lenka Krátká
 • ISBN/kód: 978-80-246-3464-7
 • Edice/oddělení: "Mokré" publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 143 x 205
 • Počet stránek: 330
 • Nakladatelství: Karolinum
 • Rok Vydání: 2016

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospodářských výsledků se autorka věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie a prostor dostala také každodennost nevšedního života námořníků, například téma cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese nesnadného skloubení pracovního a rodinného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové fotografie.

 • Naše cena: 349 Kč
 • Běžná cena: 390 Kč
 • Cena K"M"K: 340 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Čest a sláva námořníků
 • Autor: Štainbruch Jan
 • ISBN/kód: 978-80-7551-040-2
 • Edice/oddělení: "Mokré" publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 155 x 110 mm
 • Počet stránek: 182
 • Nakladatelství: Jonathan Livingston
 • Rok Vydání: 2017

První příběh Čest a sláva námořníků napsal autor původně jako dárek pro otce k jeho osmdesátým narozeninám. Zúročil v něm vzpomínky na svého dědečka - námořníka a korzára (1. světová válka). Následně, byv nakladatelkou požádán o rozšíření publikace, dopsal druhou novelu Ve jménu lidu, příběh strýce, odbojáře, který se za 2. světové války oženil s Němkou. Skutečná barevnost popisu neklidných válečných a poválečných let je dána především autorovými vzpomínkami na sudetský prvek, který v dobách jeho dětství dosud v pohraničí přežíval. Ani jeden z příběhů není čistou biografií. S určitou mírou licence však autor nabízí čtivou formou vhled do osudů obyčejných lidí, kterým však neklidné dvacáté století dalo prožít neobyčejné životy.

 • Naše cena: 179 Kč
 • Běžná cena: 199 Kč
 • Cena K"M"K: 171 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: I sny chtějí svůj čas
 • Autor: Jiří Žižka
 • ISBN/kód: 978-80-86930-80-0
 • Edice/oddělení: M-C - Mimo edice
 • Vazba: pevná
 • Formát: 220 x 170 mm
 • Počet stránek: 160
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Lodní modelář a popularizátor československé námořní plavby Jiří Žižka společně se svým kamarádem a bývalým námořníkem Vlastislavem Ringlem odhalují v této knize tajemství lodi „MARCOR BULK l“, kotvící v holandském přístavu Rotterdam. Seznamuje čtenáře s úžasnou řadou bulkcarrierů, nákladních lodí pro přepravu sypkých materiálů, které vytvořili a spustili na vodu dokaři loděnice A. Warskiego v polském Štětíně. V řadě bulkcarrierů ze štětínské loděnice najdeme i lodě „PRAHA“, BRATlSLAVA“ a „TŘlNEC“ Československé námořní plavby. Těm je věnována velká část této publikace. Publikace je vybavena více než dvěma sty fotografií.

Info v pdf
 • Naše cena: 449 Kč
 • Běžná cena: 499 Kč
 • Cena K"M"K: 400 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Moře příběhů – příběhy moře
 • Autor: Andrea Vernerová
 • ISBN/kód: 978-80-86930-94-7
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 210 mm
 • Počet stránek: 132
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Třebaže jsme vnitrozemský stát, po desítky, ba stovky let jsme měli – a máme! – námořníky. Po dlouhá desetiletí jsme měli i lodě a vlastní rejdařství. I když je to dnes již minulost, zapomenout nelze. Stovky bývalých námořníků se stále setkávají a vzpomínají. Před více než třemi desítkami let jsem udělala několik rozhovorů se starými námořníky. Desítky let poté se našly při úklidu půdy v jedné staré krabici. Vzpomínky dávných námořníků mě tak uchvátily, že jsem se rozhodla udělat z nich knížku. Zážitky mariňáků, kteří již před časem odešli do námořnického nebe, jsem doplnila o rozhovor se svým manže¬lem, námořním kapitánem nyní v důchodu. Výsledkem je tato kniha, obohacená navíc o zajímavosti, které s námořnickým řemeslem souvisejí. Začneme-li vzpomínkou na kapitány, kteří, ač českého původu, se plavili ještě za Rakousko-Uherska, a skončíme povídáním o práci v „cizích službách“ na přelomu 20. a 21. století, protože naše republika už jejich práci nepotřebovala, obsahuje tato kniha téměř sto let života našich námořníků. Začtěte se s námi do jejich vzpomínání a snad pochopíte, co moře pro naše muže a jejich rodiny znamenalo – a pro mnohé dosud znamená. Více o titulu včetně ukázek najdete na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-MorePribehu.pdf

Info v pdf
 • Naše cena: 230 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 210 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Start 55, II. díl
 • Autor: Jaroslav Vorlíček
 • ISBN/kód: 978-80-86930-76-3
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 204
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Druhý díl START 55, který přímo navazuje na knihu předchozí, která je plná klukovin, dětských her a i veselých školních zážitků. Nás autor seznamuje a se svým příznačným humorem i v tomto díle, nás provází svým pubertálním obdobím a ve vzpomínkách se vrací do této doby zrání. Čtenáře oslovuje nehraným, nestrojeným, vyprávěním. Pozoruje sám sebe, své kamarády, blízké i všechny další, na které vzpomíná v nejrůznějších i choulostivých situacích. Neubližuje, s nadhledem a jemně přátelsky připomíná to, co je nám povědomé a blízké, co prožil, byť jinak téměř každý z nás. Jeho vztah k ženám je velice intenzivní. Spousty divokých večírků, poznávání tajů erotična, malování aktů v jeho atelieru, hledání té pravé lásky, prožitá zklamání . To vše později vytváří z adolescenta, zralého a odpovědného muže. Nelze též přejít jeho předvojenské i vojenské neskutečné prožitky, které bez nadsázky a s nadhledem absolvoval. Velkým a nekonečným zdrojem veselých vzpomínek, jsou též pro autora časté návštěvy Bulharska. Zde se seznámil se svou ženou pro kterou neváhal a sebral rodičům auto. Vše však dopadlo dobře a druhý díl končí svatbou s neuvěřitelnými konci pro novomanžele. Nechme si tedy vyprávět další autorovy příběhy a zážitky, ale i zkušenosti z cest, které můžeme zúročit i my třeba o dovolené. Publikaci vydal autor v nakladatelství Mare-Czech v limitovaném malonákladu v edici VLNA autorů v roce 2016.

Info v pdf
 • Naše cena: 359 Kč
 • Běžná cena: 399 Kč
 • Cena K"M"K: 329 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Plavební ročenka 2015
 • Autor:
 • ISBN/kód: 978-80-86930-96-1
 • Edice/oddělení: M-C - Plavební ročenky
 • Vazba:
 • Formát: 168 x 240 mm
 • Počet stránek: 160
 • Nakladatelství: Mare-Czech & Státní plavební správa
 • Rok Vydání: 2016

Výročí, výstavy, semináře a jiné události; Zákony, vyhlášky, předpisy; Vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel; Opatření obecné povahy vydaná Státní plavební správou; Přehled údajů o vnitrozemské plavbě; Plavební provoz; Dozor na plavidla; Zkoušky způsobilosti; Plavební popisy vodních cest – aktualizace; Zajímavosti v plavbě; Činnost Českého plavebního a vodocestného sdružení v roce 2015; Zpráva o konání konference 28. Plavební dny; Význam Operačního Programu Doprava pro vnitrozemskou plavbu; Sucho 2015; Říční informační služby V nakladatelství Mare-Czech vydala Státní plavební správa v roce 2016. Neprodejné, distribuuje SPS. Omezený počet výtisků máme připraven pro naše členy Klubu „mokré“ knihy k běžné objednávce.

Info v pdf
 • Naše cena: 0 Kč
 • Běžná cena: -
 • Cena K"M"K: 0 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Sborník k historii lodní dopravy 2016 Labsko-vltavská plavba XXII
 • Autor: kolektiv autorů
 • ISBN/kód: 978-80-86930-95-4
 • Edice/oddělení: M-C - Labsko-vltavská plavba
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 210 mm
 • Počet stránek: 82
 • Nakladatelství: Mare-Czech & SPP
 • Rok Vydání: 2016

Pro Sborník jsou vybrány tyto příspěvky: Pavel Balcar: Téměř zvládnutá šance Arbitráž, československá plavba na Labi a lodní park ČPSL; František Ptáček: Dějiny přístavu Ústí nad Labem – II. část; Pavel Křesťan: Činnost lodních posádek ČSPLO, n. p./ČSPLO, s. p. v námořním přístavu Hamburk mezi roky 1959–1992; František Ptáček, Josef Picek: Lodní mlýny na Dolním Labi; M. Hubert: Vzpomínka k lodním mlýnům; Josef Picek, Jiří Martínek: Proměny remorkéru PŘEROV. Sborník uzavírá pasáž o činnosti Spolku přátel plavby v roce 2015 a seznam členů v roce 2016. V nakladatelství Mare-Czech vydal Spolek přátel plavby v Děčíně Více o titulu včetně ukázek najdete na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-LVP22.pdf

Info v pdf
 • Naše cena: 110 Kč
 • Běžná cena: 119 Kč
 • Cena K"M"K: 99 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Ráčkovník – 750 palindromů
 • Autor: Stanislav Tvrdík
 • ISBN/kód: 978-80-86930-93-0
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: pevná
 • Formát: 165 x 235 mm
 • Počet stránek: 160
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Jsem milovníkem hádanek, jejich sběratelem a také je občas vymýšlím. Z mnoha typů české umělé hádanky jsem si nejvíce oblíbil taj nazývaný ráček. Každá hádanka, v našem případě ráček, musí míti námět a námětem ráčků jsou palindromy. Jsou to slova, sousloví, věty, které se dají zpětně čísti. Řešiteli se hádanka předkládá obvykle formou veršíku ve kterém je ukryt námět. Ten je vyjádřen synonymicky nebo přiléhavým obepisem. Je vyznačen v textu hádanky odlišně, třeba kurzívou, velkými písmeny či tučně tak, aby bylo zcela jasno které výrazy se mají vyluštit. Některé hádanky existují ve formě obrázkové bez či s doprovodným veršovaným textem který napovídá řešiteli řešení. Text ovšem také může řešitele odvádět od hledání správného řešení. To je záměrem autora taje aby hádanka byla obtížněji řešitelná. Hádanka své jméno dostala od vodního tvora raka poustevníčka. Ten se pohybuje pozpátku. V nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v roce 2016 vydal Stanislav Tvrdík.

Info v pdf
 • Naše cena: 600 Kč
 • Běžná cena: 666 Kč
 • Cena K"M"K: 540 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: EroSTajník – 450 hádanek
 • Autor: Dr. Vlasta Svítkin (Stanislav Tvrdík)
 • ISBN/kód: 978-80-86930-92-3
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: pevná
 • Formát: 165 x 235 mm
 • Počet stránek: 106
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Mnoho let se zabývám sběratelstvím hádanek, jejich luštěním a také je občas i vymýšlím. Letos začátkem března jsem v jedné zásuvce svého pracovního stolu objevil pár hádanek, které jsem vytvořil před mnoha lety. Jednalo se o hádanky s erotickou tematikou, které jsem nikde nepublikoval. Několik posledních let si dávám k 1. lednu vždy nějaké předsevzetí na celý rok a to se snažím poctivě splnit. Letos však jsem si žádné takové nedal. A tak mne napadlo, že bych mohl dodatečně v průběhu roku vytvořit soubor lechtivých hádanek pro pobavení mých přátel. Nejprve jsem si určil počet 52, tj. jednu hádanku na týden. Začal jsem s tvorbou a během týdne spatřilo světlo světa přes sto tajů a desítky dalších námětů připravených k zveršování. Začal jsem věřit, že se mi podaří dát dohromady 365 hádanek, tj. jednu hádanku na každý den v roce. Erotická múza mne navštěvovala každý den a tak v prvním dubnovém týdnu jsem s překvapením zíral na hromádku kartiček na kterých byly jednotlivě má dílka zapsaná a jejich počet dosáhl čísla 450. Jsou to hádanky umělé, podávané čitateli ( řešiteli ) obvykle formou veršíků. Většinou se jedná o dvoj či čtyřverší. Název hádanky určuje jak se má taj řešit. Text hádanek je stylizovaný do jednoho či dvou samostatných minipříběhů. Silně vyznačená slova, sousloví nebo věty v hádance je to, co má čtenář vyřešit. Ostatní text taje může dopomáhat k řešení anebo někdy také luštitele odvést od cesty vedoucí k vyřešení. Čtenář který neví jak se mají umělé hádanky řešit najde návody na jejich řešení na webových stránkách SČHAK. V nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA v roce 2016 vydal Stanislav Tvrdík v nákladu 30 výtisků.

Info v pdf
 • Naše cena: 600 Kč
 • Běžná cena: 660 Kč
 • Cena K"M"K: 540 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Kytky, stromy a můj muž
 • Autor: Andrea Vernerová
 • ISBN/kód: 978-80-86930-91-6
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220 mm
 • Počet stránek: 104
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2016

Kytky, stromy a můj muž je název nové knihy Andrey Vernerové. Příjemné, poklidné vyprávění o tom, co obnáší zahrada, pěstování květin a stromů, propojené s příběhy přátel hlavní hrdinky, je určeno všem, kteří se v letním čase chtějí potěšit a odpočinout si. Kniha je věnovaná Zahrádkám u České Lípy. Anna, starší rozvedená žena, koupila domek s velkou zahradou, plnou plevelů a náletových rostlin. Celý život prožila v Praze, celý život se věnovala své práci, a teď zjišťuje, že jsou i jiné hodnoty, pro které stojí za to žít. Začne budovat přírodní zahradu, svůj ráj na zemi. Pomocnicemi se stávají její přítelkyně, jejichž problémy a životní strasti Anna zná a mnohdy s nimi prožívá. I ona ale nakonec zjišťuje, že už nebude sama – nejen květiny a stromy se jí vedle její práce stanou potěchou, ale také její bývalý spolužák Michal. V nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA vydala Andrea Vernerová

Info v pdf
 • Naše cena: 171 Kč
 • Běžná cena: 188 Kč
 • Cena K"M"K: 150 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik