kosik Počet položek v košíku: 0
(0 kč)

kniha
 • Titul: Kronika plaveckého rodu – Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo (2. vydání)
 • Autor: Vojtěch Husa, Josef Husa
 • ISBN/kód: 978-80-88215-80-6
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 126
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2023

Druhé, upravené a rozšířené, vydání. Publikace je doslovným přepisem kroniky, kterou autoři - bratři Vojtěch Husa (1908-1997) a Josef Husa (1899-1981) nazvali „Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo“. Psali ji od 60. let 20. století, kdy voroplavba na Vltavě výstavbou Orlické přehrady skončila. Vojtěch Husa ji dopisoval v 80. letech. Publikace popisuje voroplavbu na řece Vltavě a jejích přítocích, stavbu vorových pramenů a obchodní záležitosti voroplavby. Autoři vzpomínají na příběhy ze života plavců, včetně popisu nehod a úskalí (rizik) voroplavby. Shrnují své dlouholeté zkušenosti s voroplavbou. Kniha je doplněna ukázkami rukopisu a mnoha fotografiemi z archivu rodiny Husových. Čtení autenticky zaznamenaných pamětí zkušených vrátných (vůdců vorů - držitelů licencí /“patentů“ na určité úseky vodní cesty) a plavců (vorařů) čtenáře přenese v čase a uvede do reality obdivuhodného řemesla vorařství. Uvědomíme si, jak rozsáhlé znalosti a zkušenosti voroplavba vyžadovala a jak velkou sílu (fyzickou i psychickou), respekt, zodpovědnost, sehranost v týmu a mnoho dalšího museli plavci mít. Nakladatel: Mare-Czech v koedici s Anitou Crkalovou - Vorařství nejen na Hladné, 2022 Vojtěch Husa (1908-1997) byl plavcem a také vrátným, tj. vůdcem vorů s licencí na Lužnici, Nežárce a Vltavě z Vyššího Brodu až do Prahy. Založil a vybudoval prosperující firmu „Obchod dřívím a voroplavba“. Často ploul vory se svým starším bratrem Josefem. Se svou rodinou (manželkou Annou a dětmi Václavem, Miroslavem a Annou) žil na Hladné v domě č.22, který koupil jeho děda Jan Husa, zakladatel plaveckého rodu. Tuto původní chalupu Vojtěch Husa přestavěl na vilu, bohužel brzy poté musel být dům zbourán z důvodu napuštění Orlické přehrady. Po skončení voroplavby pracoval jako lodník na parníku na Orlické přehradě. Pro zachování tradice vorařství vytvořil modely vorových pramenů a sepsal kroniky vorařství a se svým starším bratrem Josefem „Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo“. Jeho syn Václav (1930-2021) se stal nadšeným propagátorem vorařství, byl často nazýván „posledním vorařem v Čechách“ a udivoval podrobnými znalostmi nejen z oblasti vorařství. Dcera Vojtěcha Husy Anna Husová je pečlivou kronikářkou rodu Husů a autorkou mnoha textů o vorařství a vzpomínek na život kolem vody. Téměř 20 let pořádala „Anenské pouti“ - setkávání rodáků a lidí „od vody“ na Hladné. Josef Husa (1899-1981) byl starším bratrem Vojtěcha Husy a vynikajícím mezinárodním vrátným s patentem na Vltavu v celém toku i s přítoky: Lužnice, Malše, Otava a Labe od Mělníka do německého města Riesa. Josef Husa byl jedním z mála mezinárodních vrátných v naší republice, stal se jím dokonce už ve svých 30 letech. Proslul svou vynikající pamětí, mimořádnou fyzickou zdatností, encyklopedickými znalostmi historie a úžasnou schopností vyprávět příběhy ze života nejen na řece. Byl označován jako „muž se zázračnou pamětí“. Spolu se svým mladším bratrem Vojtěchem sepisovali „Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo.“ Dokonce ještě v roce 1981 (ve svých 82 letech) se účastnil stavby ukázkového vorového pramene a jeho plavby do Týna nad Vltavou. Druhé vydání červen 2023

 • Naše cena: 270 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 260 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Námořníci českých zemí
 • Autor: Alois Bělota (sestavil)
 • ISBN/kód: 978-80-88481-06-5
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 195 x 220
 • Počet stránek: 128
 • Nakladatelství: Mare-Czech, Oblastní muzeum v Děčíně
 • Rok Vydání: 2023

Knihy o českých námořnících v beletrii i odborné literatuře vychází poměrně pravidelně, nicméně téma mořeplavců českého původu je tak široké, že komplexní zpracování není v silách jedince ani jedné knihy. Kolektiv autorů proto vytvořil jakýsi náhled, který vykresluje osudy několika českých námořníků v různých časových obdobích od středověkých poutníků do Svaté země přes Maltézské rytíře, vystěhovalce do Ameriky, polární výpravy, obě světové války až k citlivé sondě do duší důstojníků a námořníků československé obchodní plavby. Jednotlivé texty doprovází obrazová dokumentace, mnohdy zatím nepublikovaná, která dosud zahálela v příšeří rodinných archívů či v depozitářích státních institucí. . -------------------------------------------------------------------- Z obsahu: Alois Bělota - Češi na vlnách oceánů; Vlastimil Pažourek - Admirál z údolí Jílovského potoka;Roman Košák - Polárníci ze srdce Evropy; Boleslav Trojan - Z Brém do New Yorku; Václav Milfait (překlad ) - Přepadení vědecké výpravy J. V. Lodi „Albatros“ na ostrově Guadalcanal; Alois Bělota, Martin Slavík - Smolný den jedné lodi; Josef Stahl - Můj otec námořník; Michal Plavec - České stopy v rakousko-uherském námořním letectvu (1911-1918); Alois Bělota - Rod námořníků a železničářů; Josef Holub - Trocha námořní historie… nikoho nezabije; Tomáš Ostruzska - Co vím o vojákování mého táty, Otto Ostruszky; Lenka Krátká - Když byli na lodi, těšili se domů,když byli doma, pořád se na podniku ptali, kdy už půjdou zase na moře; Vlastimil Pažourek - Doslov - České námořní příběhy aneb Námořníci z Čech.

 • Naše cena: 226 Kč
 • Běžná cena: 250 Kč
 • Cena K"M"K: 200 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Hieronymus Colloredo-Mannsfeld – Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka
 • Autor: Jaromír Patočka, Miloš Hořejš
 • ISBN/kód: 978-80-7037-374-3
 • Edice/oddělení: "Mokré" publikace jiných nakladatelů
 • Vazba: pevná
 • Formát: 240 x 240
 • Počet stránek: 216
 • Nakladatelství: NTM Praha
 • Rok Vydání: 2023

Kniha Hieronymus Colloredo--Mannsfeld, kterou právě držíte v ruce, nese podtitul Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka. Životní cesta má v knize dva významy. Je jí myšlena životní pouť, jíž si napříč druhou polovinou 19. století a první polovinou století 20. Hieronymus Colloredo--Mannsfeld prošel, od dětství, dospívání, rodinný život, správu majetku, až po profesní dráhu. Tento příslušník významné aristokratické rodiny, patřící v habsburské monarchii k jedné z nejbohatších, se rozhodl pro kariéru námořního důstojníka, což nebylo ve vyšších kruzích a v jeho době zrovna obvyklé. Colloredo-Mannsfeld se tak zařadil mezi nemálo svých krajanů z českých zemí, kteří ať již mluvili česky, nebo německy, nebyli v prostředí jadranských přístavů a námořnictva ničím výjimečným. České země se v průběhu let staly lidským, technickým i finančním garantem úspěšné výstavby a řádného fungování k. u. k. Kriegsmarine a profesní kariéra Hieronyma Colloredo--Mannsfelda je toho zářným dokladem. Zároveň se knihou vine jako červená nit cesta, na niž se v roku 1900 vydal na jachtě Taormině spolu se dvěma přáteli do Karibiku a dále podél východního pobřeží Spojených států amerických. Z této námořní cesty se nám do dnešních dnů dochovaly unikátní zápisky, které život a uvažování námořníka přiblíží čtenářům více než cokoli jiného. -------------------------------------------------o autorech---------------------------------- Mgr. Jaromír Patočka, Ph.D., (nar. 1980) vystudoval na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor Historie a obor Moderní hospodářské a sociální dějiny. Od roku 2014 je archivářem v Archivu Národního technického muzea v Praze. V rámci hospodářských a sociálních dějin se zabývá vývojem velkostatku v českých zemích. Publikoval např. studii Velkostatek Křivoklát a fürstenberský majetek v Čechách na počátku 20. století. V monografii Firma Štěpař, Hanák a spol. a motocykly Ariel v Československu, vývoj do roku 1932 se věnuje druhému tematickému okruhu svého zájmu, který představují dějiny techniky. V současné době se věnuje vývoji rakousko-uherského válečného námořnictva, jež sleduje především s ohledem na jeho technický vývoj. Na toto téma napsal studii Zánik bitevní lodi SMS Szent István. ---------------------------------------------------------------- Druhý z autorů PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D., (nar. 1976) vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se specializací na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století. Dlouhodobě se věnuje dějinám vědy a techniky, hospodářským dějinám a dějinám architektury. Od roku 2002 působí v Národním technickém muzeu. Je autorem dvou monografií Protektorátní Praha jako německé město (Mladá fronta, 2013) a Zámek s vůní benzínu. Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945 (Mladá fronta, 2015). V několika svých odborných článcích se věnoval i problematice českých šlechtických rodů.

Info v pdf
 • Naše cena: 444 Kč
 • Běžná cena: 590 Kč
 • Cena K"M"K: 399 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: C. K. ženijní zbraň (2)
 • Autor: Zdeněk Holub
 • ISBN/kód: 978-80-88215-65-3
 • Edice/oddělení: M-C - Mimo edice
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 100
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2023

 • Naše cena: 211 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 199 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 0
 • Status: Připravujeme
kosik
kniha
 • Titul: C. K. ženijní zbraň (1)
 • Autor: Zdeněk Holub
 • ISBN/kód: 978-80-88215-64-6
 • Edice/oddělení: M-C - Mimo edice
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 98
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2023

Čtenář se ve dvou svazcích této řady, která volně navazuje na devítisvazkovou řadu „C. k. pionýrské vojsko“, opět seznámí s vojenskou historií z poněkud jiné strany. Dozví se něco o zákulisí bojů o pevnosti v popisech činnosti částí technického vojska staré c. k. armády zvaných sapéři, minéři a inženýři a především o jejich vzniku, počtech a organizaci. Úkolem sapérů, archaicky zvaných také průkopníci, bylo provádění zemních prací při dobývání a obraně pevností, úkolem minérů neboli archaicky podkopníků byla pevnostní minová válka čili používání podzemních min při dobývání a opatření proti minám nepřítele při obraně pevností, úkolem inženýrů bylo projektování pevností, řízení jejich dobývání a obrany a projekce jiných vojenských staveb. Čtenář se tak seznámí i s tou stránkou vojenských operací, která je většinou opomíjená, a zároveň s mnoha dalšími zajímavostmi pevnostní války, která je dnes již dávnou minulostí, ale ve vojenské historii českých zemí má své pevné místo, neboť v nich ležely tehdy nejvýznamnější pevnosti monarchie Terezín, Josefov, Hradec Králové a Olomouc. Popis je ukončen rokem 1851, kdy byly všechny tři výše uvedené druhy technického vojska sloučeny do jednotné ženijní zbraně. ISBN: 978-80-88215-64-6, soubor 978-80-88215-67-7. ---------------------------------------------------------------------- Zdeněk Holub - Autor se narodil v roce 1955 v Ostravě, kde absolvoval chemickou průmyslovku, avšak již dlouhá léta žije v Praze. Pracoval v pražském IKEM, v současné době je v důchodu. Již od mládí se zajímal o historii, neboť zastává názor, že nevíme-li, odkud přicházíme, stěží víme, kde se nalézáme a už vůbec nemůžeme vědět, kam jdeme. Postupem doby se jeho zájem soustředil především na vojenskou historii, a to zejména na její málo známé stránky. Nakonec zájmově zakotvil u historie armády rakouského, potažmo rakousko-uherského soustátí, a to především u období vlády předposledního císaře Františka Josefa I., protože právě toto období patří k hodně bílým místům v historii českých zemí, neboť ani jeden z nástupnických politických systémů neměl z ideologických důvodů zájem se zabývat touto problematikou, která však tvořila pevnou součást životů našich prapředků. ------------------------------------------------- Expedice 24. březen 2023.

 • Naše cena: 211 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 199 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: "Verše" půldruhého srdce a jedné nuly
 • Autor: M. A. Rek
 • ISBN/kód: 978-80-88215-78-3
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 110 x 200
 • Počet stránek: 86
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2023

Již osmou sbírku, tentokrát s verši roku 2022, nabízí autor M. A. Rek. Zvoní hrana roku, až rozezní úder poslední, a srdce jeho na kusy láme se, puká a rozpadá na minulost, co bylo, jen dnů řada co od zimy do zimy k sobě přilnuly v roce půldruhého srdce a jedné nuly. Rok vydání: 2023 (expedice únor 2023)

Info v pdf
 • Naše cena: 211 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 199 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Když je v noci zima
 • Autor: Jane Naihai
 • ISBN/kód: 978-80-86158-73-0
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 105 x 160
 • Počet stránek: 248
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2000

Básnířka užívající pseudonym Jane Naihai o sobě v medailonku na závěr knihy Když je v noci zima píše, že je obyčejná žena a nadšená čtenářka všech literárních žánrů. A skutečně, její poezie je svrchovaně ženská a opravdu „obyčejná“ v tom nejlepším slova smyslu. Píše totiž o těch nejobyčejnějších věcech, které jsou ale ty nejdůležitější - o kráse života, o lidech, které má ráda, o vztazích. o lásce. Protože když je v noci zima, nic nezahřeje lépe než blízký člověk - ale nacházení blízkých lidí je v životě to nejtěžší… Ilustrace - černobílé akty - jí k básním vytvořil „Kaštan“, kterého poznala na sociálních sítích, ale nikdy se s ním osobně nesetkala. Vyšlo v prosinci roku 2022 v nakladatelství Ares v edici Azyl.

 • Naše cena: 259 Kč
 • Běžná cena: 288 Kč
 • Cena K"M"K: 259 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Třesky plesky
 • Autor: Martin Kinc
 • ISBN/kód: 978-80-86158-71-6
 • Edice/oddělení: nakladatelství Ares
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 110 x 200
 • Počet stránek: 106
 • Nakladatelství: Ares
 • Rok Vydání: 2022

Třesky plesky Řeknu vám, že je to dřina / snažit se by byla psina… Takto uvedl Martin Kinc, tehdy ještě občas používající pseudonym „Trapnobásník z Vysočiny“, svou sbírku Zpod klobouku. A v podobném duchu pokračoval i ve sbírce nové. Básničky jsou hravé, on sám by možná řekl „ulítlé“, občas pro mladistvé nevhodné, občas jenom hříčky pro potěšení, občas ale obsahující ironický šleh nebo politickou satiru. Stejně jako sbírka Zpod klobouku jsou i Třesky plesky doprovázeny „na míru šitými“ ilustracemi Lukáše Fibricha. Martin Kinc psal proto, aby se lidé bavili, aby se smáli. Bohužel jeho novým veršům se už smát nebudou. Jenom pár dnů poté, co dostal svou novou knihu vytištěnou do rukou, totiž od nás nečekaně a navždy odešel…

 • Naše cena: 135 Kč
 • Běžná cena: 149 Kč
 • Cena K"M"K: 135 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 1
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Mořští vlci na souši aneb jak nám uplavaly lodě
 • Autor: Jan Hájek
 • ISBN/kód: 978-80-88215-79-0
 • Edice/oddělení: M-C - Vlna
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 145 x 205
 • Počet stránek: 192
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2022

Kniha Mořští vlci na souši aneb jak nám uplavaly lodě tematicky navazuje na autorovu první knihu Námořnická kuchařka. Přináší čtenářům vzpomínky na příběhy, které autor sám prožil, anebo mu je vyprávěli kolegové námořníci… Čtenáři mají možnost nahlédnout nejen do života na širém moři, ale i do duše námořníka.

 • Naše cena: 270 Kč
 • Běžná cena: 299 Kč
 • Cena K"M"K: 239 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 2
 • Status: Vydaná
kosik
kniha
 • Titul: Ať vzpomínky neumírají
 • Autor: Jaroslav Šimon
 • ISBN/kód: 978-80-88215-77-6
 • Edice/oddělení: M-C - Lodě v české minulosti
 • Vazba: brožovaná
 • Formát: 150 x 220
 • Počet stránek: 134
 • Nakladatelství: Mare-Czech
 • Rok Vydání: 2022

Knížka psaná s hlubokou znalostí prostředí námořních lodí, na kterých se autor plavil, přináší vtipné, humorné líčení pracovních zážitků, návštěv přístavů i nejrůznějších příhod, spojených se životem na moři. Stejně jako ve všech profesích v továrnách, podnicích, úřadech a dalších místech pracují lidé různého vzdělání, věku, povahy, národnosti a vyznání, nebylo tomu jinak ani mezi námořníky. „Při každodenním vykonávání našeho námořního řemesla jsem poznal, že na naše povolání je potřeba nahlížet s velkým respektem a úctou. Snad právě proto jsem sebral dostatek odvahy a sil tuto knihu napsat,“ říká Jaroslav Šimon. --------------------------------------------------------------------------------- Jaroslav Šimon - Narodil se v Kolíně 19. listopadu 1954. Vyrůstal v rodině truhláře a kožešnice spolu se čtyřmi sourozenci. Blízkost vody - řeky Labe - měla zřejmě vliv na jeho dětské záliby. Kromě sportu se věnoval lodnímu modelářství, se kterým se zúčastnil dvou mistrovství republiky, což bylo jeho největším dětským úspěchem. V roce 1970 nastoupil do středního odborného učiliště VCHZ Synthesia Pardubice do učení v oboru provozní zámečník a po jeho ukončení do dílen hlavního mechanika v Lučebních závodech v Kolíně. Zde pracoval až do roku 1978, kdy přestoupil k novému zaměstnavateli - Československé námořní plavbě. Na československých lodích se vypracoval do funkce staršího námořníka. V roce 1981 se oženil a společně s manželkou vychovali dvě dcery. V roce 1989 požádal ČNP o přerušení pracovního poměru a nastoupil dočasně do pracovního poměru na úpravnu vody v Kolíně. Protože Československá námořní plavba ukončila činnost, z dočasného zaměstnání se později stalo trvalé, a to na dobu třiceti let. Jak říká, jeho život se odehrával a nadále odehrává u vody. Dnes jako důchodce pomáhá s výchovou čtyř vnoučat. ------------------------------------------------------------------------------- Nakladatel: Mare-Czech, 2022

 • Naše cena: 226 Kč
 • Běžná cena: 249 Kč
 • Cena K"M"K: 200 Kč
 • DPH: 10%
 • Počet kusů skladem: 5+
 • Status: Vydaná
kosik